Artikel

Seksuelle rettigheder (over 18 år)

Artikel fra LivaUnge

Både børn, unge og voksne er dækket af menneskerettighederne. Det er en række grundlæggende rettigheder, der tager udgangspunkt i tanken om at visse rettigheder er universelle uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund. 

I den forbindelse er der også seksuelle rettigheder, hvor der, blandt andet, står at man har ret til at bestemme over sin egen krop, ret til at vælge sin kæreste og hvem man vil giftes med, ret til selv at bestemme sin seksualitet og ret til et privatliv. 

De seksuelle rettigheder er formuleret af en international organisation, der hedder IPPF (International Planned Parenthood Federation). Den danske organisation Sex & Samfund er medlem af IPPF, og arbejder for at fremme viden om de seksuelle rettigheder. 

Uanset alder, er det vigtigt, at kende til sine rettigheder. Hvis man kender sine rettigheder, ved man nemlig også bedre, hvornår de ikke bliver respekteret af andre. Og så kan man lettere sige fra eller søge hjælp.

Artikel 1: Ret til lighed, lige beskyttelse af loven og frihed fra diskrimination baseret på køn og seksualitet. Det betyder: At man har ret til ikke at blive diskrimineret pga. køn og seksualitet, f.eks. ved at andre taler om det i et nedsættende sprog.

Artikel 2: Ret til medbestemmelse for alle, uanset køn eller seksualitet. Det betyder: At man har ret til at blive spurgt til råds og blive hørt i forhold til temaer om sundhed og seksualitet.

Artikel 3: Ret til at leve, frihed, personlig sikkerhed og kropslig integritet. Det betyder: At unge har ret til selv at bestemme over deres egen krop og f.eks. til ikke at blive udsat for seksuelle overgreb.

Artikel 4: Ret til privatliv. Det betyder: At unge har ret til at have et privatliv, som deres forældre ikke blander sig i uden væsentlig grund.

Artikel 5: Ret til personlig autonomi og til retslig anerkendelse. Det betyder: At unge har ret til selv at vælge deres seksualitet og til at udforske deres seksualitet – at unge har ret til at leve i et samfund, hvor lovene anerkender dem som selvstændige individer.

Artikel 6: Ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Det betyder: At unge har ret til, at mene hvad de vil, om sex og seksuelle emner.

Artikel 7: Ret til sundhed og til at nyde godt af fordelene af videnskabelige fremskridt. Det betyder: At unge har ret til rådgivning om prævention og sexsygdomme, og at de f.eks. har ret til at få adgang til de nyeste præventionsformer.

Artikel 8: Ret til uddannelse og information. Det betyder: At unge har ret til at få seksualundervisning i skolen, og at unge har ret til at kunne finde oplysninger om sex, sexsygdomme, prævention, abort mv., f.eks. på nettet.

Artikel 9: Ret til selv at vælge, om man vil indgå ægteskab eller ej, om man vil stifte familie samt ret til at bestemme, om man vil have børn – hvordan, hvornår og med hvem. Det betyder: At unge har ret til selv at vælge, hvem de vil være kærester med eller giftes med, og at unge har ret til at bruge prævention og til at få abort.

Artikel 10: Ret til at staten lever op til sit ansvar. Det betyder: At unge har ret til at leve i et samfund, der anerkender og overholder deres seksuelle rettigheder.

Voldtægt og overgreb

Det er altid ulovligt at tvinge nogen til at gøre noget seksuelt, som de ikke har lyst til. Hvis man tvinger nogen til at have sex, så er der tale om voldtægt. Hvis man gør noget seksuelt ved andre imod deres vilje, så er der tale om et overgreb. 

Voldtægt, overgreb eller oplevelser med incest kan altid anmeldes, også selvom det er længe siden, at det er sket. Det gælder også hvis det er forsøgt, selvom det ikke blev gennemført. 

Samtykke

I 2020 blev der lavet en samtykkelov, som betyder at man skal sige eller vise tydeligt at man har lyst til sex eller andre seksuelle ting. Det kan måske virke mærkeligt, at man skal spørge om lov i en intim situation, men det er rigtig vigtigt at være helt sikker på om begge personer har lyst til at være med. 

På den måde kan man også øve sig i at sætte ord på sine seksuelle grænser, og sige fra på de ting, som man ikke har lyst til.

Vil du gerne vide mere om dine seksuelle rettigheder?

Hos LivaUnge kan du anonymt stille spørgsmål i chatten. 

Besøg LivaUnge

Har du været udsat for et overgreb?

Kvistens Ungerådgivning tilbyder gruppe- eller individuelle samtaler, hvor du kan lære at mærke dine grænser, og tage kontrollen tilbage i dit liv. Det er for dig, der er mellem 15-30 år, og som bor i Jylland eller på Fyn.

Besøg Kvisten

Se også

Jeg vidste ikke på daværende tidspunkt, at det var et overgreb. Jeg troede at jeg havde sagt ja, men jeg var fuld og jeg var kun 13 år.. Læs min historie.
I min queer rejse indtil nu, er jeg gået fra drenge-pige, androgyn lesbisk, til non-binær, og til nu at prøve at få det hele til at gå op i en højere enhed som bare mig, Atlas.
Grænser handler om at mærke efter hvad der føles rart og ikke rart. Nogle gange er man ikke i tvivl, og andre gange kan det være svært at mærke. Svar på nogle få spørgsmål, og få adgang til viden og fortællinger, udvalgt særligt til dig. Du kan altid stoppe spørgsmålene undervejs, hvis du synes det føles ubehageligt at svare på.
Har du styr på dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du nogensinde overskredet, eller følt dig presset til at overskride dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvordan vil du beskrive din oplevelse, med at overskride dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du nogensinde overskredet dine seksuelle grænser, ved at…?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvad skete der, som fik dig til at være i tvivl om dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du oplevet at…?
Vælg det svar, som passer bedst.
Kender du nogen, der har oplevet at..?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvad er din alder?
Vælg den som passer bedst