Artikel

Seksuelle rettigheder (under 18 år)

Artikel fra LivaUnge

Rettigheder under 18 år

Når du er barn og ung, bestemmer dine forældre rigtig mange ting, og nogle gange kan det virke som om at de må træffe alle beslutninger. Men du har også ret til at blive hørt og hvis du oplever noget ubehageligt, så har du også ret til at sige fra. 

Dine rettigheder som barn er skrevet ned i noget der kaldes for FN’s Børnekonventionen. Det er nogle regler, som Danmark har lovet at overholde, og som skal sikre at børn og unge har det godt. 

I  videoen kan du kort se hvad det betyder, at du har rettigheder.

Læs mere om børnekonventionen på Børneportalen.

Seksuelle rettigheder (kort beskrevet)

  • ingen må udsætte dig for overgreb eller udnytte dig seksuelt
  • du har ret til at have dine egne meninger og give udtryk for dem
  • ingen må udsættes for forskelsbehandling – heller ikke på grund af seksualitet
  • du har ret til et privatliv – også på det seksuelle område

Lovgivning

I forhold til seksuelle grænser, så er du som barn under 18 beskyttet ved lovgivning. 

Det betyder at det er ulovligt at presse eller tvinge dig til at gøre noget som du ikke har lyst til, og i nogle tilfælde, er det også ulovligt, selvom du mener, at du har lyst. 

Det hænger sammen med reglen om seksuel lavalder, som siger at man skal være 15 år, før man må have sex eller lave noget seksuelt med en anden.  

Det betyder ikke, at man kommer i fængsel eller bliver straffet for at have sex, hvis begge er nogenlunde jævnaldrende og hvis det sker frivilligt – det handler om at beskytte børn under 15 år mod at blive udnyttet af voksne. 

Derfor er det ulovligt for f.eks. lærere eller pædagoger, at have sex eller lave seksuelle ting med et barn under 18, uanset om barnet/den unge selv mener, at de har lyst. Straffen vil blive længere, hvis barnet har været under 12 år. 

Det er også ulovligt for forældre at have et seksuelt forhold med sine børn, børnebørn, oldebørn, osv. Det gælder også for adoptiv- og stedforældre, og det gælder også selvom de er over 15 år. I den forbindelse er det også ulovligt at have et seksuelt forhold med sin bror eller søster. Når man er biologisk i familie, kaldes det for incest, hvis man har et seksuelt forhold. 

Voldtægt og overgreb

Det er altid ulovligt at tvinge nogen til at gøre noget seksuelt, som de ikke har lyst til. Hvis man tvinger nogen til at have sex, så er der tale om voldtægt. Hvis man gør noget seksuelt ved andre imod deres vilje, så er der tale om et overgreb. 

Voldtægt, overgreb eller oplevelser med incest kan altid anmeldes, også selvom det er længe siden at det er sket. Det gælder også hvis det er forsøgt, selvom det ikke blev gennemført. 

Samtykke

I 2020 blev der lavet en samtykkelov, som betyder at man skal sige eller vise tydeligt at man har lyst til sex eller andre seksuelle ting. Det kan måske virke mærkeligt at man skal spørge om lov i en intim situation, men det er rigtig vigtigt at være helt sikker på, om begge personer har lyst til at være med. 

På den måde kan man også øve sig i at sætte ord på sine seksuelle grænser, og sige fra over for de ting, som man ikke har lyst til.

Grooming

Ordet Grooming beskriver hvordan en person over 18 år, prøver at få et forhold med en person under 18 år, med det mål at begå et seksuelt overgreb. Det kan f.eks. være ved at kontakte en ung gennem et socialt medie, og opbygge et venskab. Den voksne vil ofte lade som om at han/hun er jævnaldrende, og barnet/den unge vil tro at det er en anden ung, han/hun taler med. På et tidspunkt vil den voksne måske forsøge at lokke barnet/den unge til at mødes, og her kan der så ske et seksuelt overgreb eller en voldtægt. Det kan også være at den voksne lokker barnet/den unge til at sende nøgenbilleder, og bruger efterfølgende billederne til at presse eller tvinge barnet/den unge til mere. 

Der findes lige nu ikke nogen lovgivning mod selve grooming delen (at opbygge et venskab), men det er ulovligt at tvinge eller presse nogen til at gøre noget mod deres vilje, og det er ulovligt for en voksen at tage kontakt til mindreårige, for at få et seksuelt forhold. 

Hvis du bliver kontaktet af nogen du ikke kender fra den fysiske verden, så er det vigtigt at du ikke deler personlige oplysninger eller nøgenbilleder med dem. Hvis du, allerede nu, bliver presset eller tvunget til at gøre noget du ikke har lyst til, så skal du fortælle det til en voksen, du er tryg ved, eller politiet. Det kan ALDRIG være din egen skyld, uanset om du kom til at sende et nøgenbillede eller andet. 

Køb og salg af sex

Det er ulovligt at købe seksuelle ydelser af unge under 18 år. Det er også ulovligt at skabe kontakt mellem en kunde og en ung under 18 år, hvis formålet er salg af sex eller seksuelle ydelser. 

Vil du gerne vide mere om dine seksuelle rettigheder?

Hos LivaUnge kan du anonymt stille spørgsmål i chatten. 

Besøg LivaUnge

Har du brug for nogen der lytter?

På Cyberhus.dk kan du få rådgivning i chat, brevkasse og på sms. Det hele er anonymt. Du kan også søge råd fra andre unge i forum. Cyberhus er for børn og unge i alderen 9-23 år.

Besøg Cyberhus

Se også

Alkohol kan påvirke din evne til at mærke dine grænser. For nogen betyder det, at de smider hæmningerne lidt, og nemmere kommer i kontakt med deres kreative eller spontane side. For andre kan det betyde at det bliver endnu sværere at sige fra i situationer, som normalt ville være over grænsen.
Jeg er en dreng på 15 år. Jeg vil virkelig gerne have den nye iPhone X, men mine forældre har ikke råd til at hjælpe mig. Læs min historie.
Grænser handler om at mærke efter hvad der føles rart og ikke rart. Nogle gange er man ikke i tvivl, og andre gange kan det være svært at mærke. Svar på nogle få spørgsmål, og få adgang til viden og fortællinger, udvalgt særligt til dig. Du kan altid stoppe spørgsmålene undervejs, hvis du synes det føles ubehageligt at svare på.
Har du styr på dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du nogensinde overskredet, eller følt dig presset til at overskride dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvordan vil du beskrive din oplevelse, med at overskride dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du nogensinde overskredet dine seksuelle grænser, ved at…?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvad skete der, som fik dig til at være i tvivl om dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du oplevet at…?
Vælg det svar, som passer bedst.
Kender du nogen, der har oplevet at..?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvad er din alder?
Vælg den som passer bedst