Artikel

Senfølger efter seksuelle overgreb

Artikel redigeret fra Kvistene.dk

Se originalt indlæg

Senfølger dækker over både følelsesmæssige, sociale, seksuelle, psykiske og fysiske vanskeligheder, der er opstået som konsekvens af seksuelle overgreb. 

Det er meget forskelligt fra person til person hvordan vanskelighederne viser sig, og nogle gange kan det være svært at se en sammenhæng med overgrebet. Vanskelighederne kan også vise sig på flere forskellige måder. 

Følelsesmæssige vanskeligheder

Der kan opstå mange forskellige følelser efter et overgreb. Måske kender du til følelser som skam og skyld? Følelserne kan blive så overvældende at de påvirker dit selvværd. 

De følelsesmæssige vanskeligheder kan også komme til udtryk ved en mangel på tillid til andre og et stærkt behov for kontrol. Det kan være svært at mærke egne grænser, og sige ‘nej‘ eller at godtage andres afvisning eller et ‘nej’. Det kan blive svært at mærke og udtrykke egne følelser og behov, og man kan føle sig ensom eller tom. 

Sociale vanskeligheder

Der kan forekomme forskellige sociale vanskeligheder efter et overgreb. Det kan være udvikling af afhængighed, f.eks. af alkohol, stoffer, medicin, motion, spil eller sex. 

Det kan også blive svært at knytte sig til andre, og det kan være svært at have tillid til andre, og det bliver mere vanskeligt at skelne mellem hvad der er normalt og hvad der er unormalt. Det vil også ofte være sværere at mærke hvad der føles rigtigt eller forkert i forhold til situationer eller oplevelser med andre.

Senfølger varierer over tid

Det er meget forskelligt hvordan senfølgerne kommer til udtryk, og de kan også ændre sig i løbet af livet. Det kan f.eks. være særligt svært i perioder med mere pres og omvæltninger, mens at det i andre perioder måske ikke opleves som en lige så stor belastning. 

Seksuelle problemer

Der kan også opstå seksuelle vanskeligheder, som følge af at du har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan f.eks. være i form af et negativt forhold til din egen krop og vanskeligheder ved at være i nære og intime forhold til andre mennesker. 

Du kan opleve, at du enten slet ikke kan holde ud at have sex med nogen og derfor lader helt være. Modsat kan du også få så voldsom en lyst, at du bliver afhængig af sex eller prostitueret.

Psykiske lidelser

I nogle tilfælde vil de følelsesmæssige vanskeligheder blive så overvældende, at det udvikler sig til en psykisk lidelse. 

Du kan opleve flashbacks, hvor du føler, at du genoplever overgrebet igen og igen. Du kan få angst, spiseforstyrrelser, depression, søvnbesvær og mareridt. Du kan få psykotiske oplevelser, hvor du har svært ved at skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. Mange oplever de psykiske vanskeligheder så massivt, at der er tale om PTSD (Posttraumatisk Stressforstyrrelse). Det er heller ikke unormalt at opleve selvdestruktive tanker og adfærd, f.eks. selvmordstanker eller -forsøg og selvskade. 

Fysiske lidelser

Et overgreb sætter kroppen i alarmberedskab. Udover de psykiske og sociale vanskeligheder, kan det også vise sig som fysiske vanskeligheder. Det kan blandt andet være hukommelses- og koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og uro i kroppen, sygdomme i underlivet, tand- og kæbeproblemer, samt muskelspændinger og smerter. 

Har du været udsat for et overgreb?

Kvistens Ungerådgivning tilbyder gruppe- eller individuelle samtaler, hvor du kan lære at mærke dine grænser, og tage kontrollen tilbage i dit liv. Det er for dig, der er mellem 15-30 år, og som bor i Jylland eller på Fyn.

Besøg Kvisten

Chat anonymt med en rådgiver

Hos LivaUnge kan du få støtte og hjælp til hvad du kan gøre, hvis du har været udsat for et overgreb eller en voldtægt.

Besøg LivaUnge

Se også

I min queer rejse indtil nu, er jeg gået fra drenge-pige, androgyn lesbisk, til non-binær, og til nu at prøve at få det hele til at gå op i en højere enhed som bare mig, Atlas.
Men op igennem mit voksenliv har jeg haft ekstremt svært ved at finde mig til rette i sætningen ”Jeg er en mand”, uden at tænke over, hvorfor jeg mon havde det sådan.
Grænser handler om at mærke efter hvad der føles rart og ikke rart. Nogle gange er man ikke i tvivl, og andre gange kan det være svært at mærke. Svar på nogle få spørgsmål, og få adgang til viden og fortællinger, udvalgt særligt til dig. Du kan altid stoppe spørgsmålene undervejs, hvis du synes det føles ubehageligt at svare på.
Har du styr på dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du nogensinde overskredet, eller følt dig presset til at overskride dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvordan vil du beskrive din oplevelse, med at overskride dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du nogensinde overskredet dine seksuelle grænser, ved at…?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvad skete der, som fik dig til at være i tvivl om dine seksuelle grænser?
Vælg det svar, som passer bedst.
Har du oplevet at…?
Vælg det svar, som passer bedst.
Kender du nogen, der har oplevet at..?
Vælg det svar, som passer bedst.
Hvad er din alder?
Vælg den som passer bedst